Wednesday, November 22, 2017

NEWS

Fluvial protest against reclamation faced harassment afloat Manila Bay

Members of the Philippine Coast Guard (PCG) prevented some 20 fishing boats carrying 100 fisherfolks from Bulacan, Cavite and Navotas in holding a fluvial...

Youth groups hold symbolic “krisis-mas” tree lighting

In time of International Students Day, peace advocates network Kalinaw Metro Manila and alternative Lumad schools support group Save Our Schools Network (SOS) held...

FEATURES

Nakaukit sa alaala na mga eksena ng masaker sa Hacienda Luisita

Mahigit isang dekada na mula nang masaksihan ng bayan ang madilim na pangyayari sa harapan ng tarangkahan ng Central Azucarera de Tarlac (CAT). Labingtatlong...

Patuloy na pakikibaka sa kabila ng masaker sa Hacienda Luisita

Labingtatlong taon nang nagungulila ang 34-anyos na si Erwin Laza sa kanyang kapatid na si Jesus Laza, isa sa pitong martir ng masaker sa...

Isang Putok, Isang Buhay

"Masipag mag-asikaso ng pamilya…mabait talaga ‘yung anak ko na 'yun," ganito isinalarawan ni Nanay Rosita Laza ang yumao niyang panganay na anak na si...

Leonard: A Tribute

It was on a drizzly, May afternoon in the early 80s that I first saw Leonard. I was biding my time at the UP...
InterServer Web Hosting and VPS