Saturday, March 24, 2018

NEWS

Labor groups Kilusang Mayo Uno (KMU) Metro Manila, Alyansa ng mga Manggagawa Laban sa Kontraktwalisasyon (ALMAKON), Defend Job Philippines and the Church People-Workers’ Solidarity...

Jeepney drivers and small operators stopped plying their routes and joined in the transport strike today to amplify their calls against the national government’s...

FEATURES

Pumanaw ang pambansang tagapagsalita ng Kilos na Manggagawa at pangulo ng Samahan ng mga Janitor sa PUP-NAFLU-KMU na si Ricardo "Ka Rey" Cagomoc noong...

“Kahit ilang sako pa ‘yang pera niyo, hindi ko ‘yan tatanggapin.” Itong matatag na paninindigan ng paglaban sa kanilang lupain ang nagdulot ng pagkakitil sa...

On February 24, thousands of people joined the anti-fascist, anti-dictatorship march from Cubao to the EDSA People Power Monument. A few meters from the main...

Pinaghinalaan. Pinagbintangan. Sa hukay ang hantungan. Iyan ang kwento ng isang kapatid na nawalan ng kapatid sa North Cotabato. Ayon sa salaysay ni Jennilyn Baguio...
InterServer Web Hosting and VPS