Thursday, June 29, 2017

NEWS

13 pook sa loob ng UP, maaapektuhan ng demolisyon

Limang taon matapos maaprubahan ang University of the Philippines Master Development Plan (UP MDP), magsasagawa na ang UP ng mga demolisyon sa komunidad, partikular...

Metro manila schools conduct simultaneous candle-lighting protests versus martial law

“The imposition of Martial Law in Mindanao has only caused an influx in human rights violations and displacements among the ordinary people,” said Charles...

FEATURES

Marcos’ Martial Law: Recollections of a Promdi

About midnight of May 23, a friend woke me up with worrying news: President Rodrigo Duterte has just declared martial law in Mindanao. I...

Ate H

Si Elina Anticama, o kilala rin bilang Ate H, ay isa sa 200 magsasaka na tumungo sa Maynila mula sa Madaum Agrarian Reform Benefeciaries...

How much does a banana cost?

(Updated) Have you eaten your dose of the nutritious banana lately? How much does a kilo cost in your local market? In Metro Manila markets,...

Mukha ng Kontraktwalisasyon sa Metro Manila

Sa Pilipinas, pagpasok ng dekada ’90 nagsimulang lumawak ang kontraktwalisasyon sa paggawa dahil sa Herrera Law o mga rebisyon sa Labor Code ng bansa...
InterServer Web Hosting and VPS