Thursday, October 19, 2017
InterServer Web Hosting and VPS

RECENT POSTS

Bakit niyo winawasak ang aming kabuhayan?

Ito ang tanong at pagtutol ng mga maninindang marahas na pinigilang muling maghanapbuhay ng lokal na pamahalaan ng Maynila ngayong araw. Tumungo sa Manila City...