Dumating sa lungsod ng Maynila noong Agosto 31 ang mahigit 2,000 Bangsamoro at pambansang minorya para sa halos isang buwang kampanya upang ilantad at labanan ang mga pasistang atake ng administrasyong Duterte sa mamamayan.

Sinalubong sila ng mga progresibong grupo na nakabase sa sentrong rehiyon ng bansa bandang tanghali sa Bonifacio Shrine sa Maynila.

Layunin ng Lakbayan na buklurin ang iba’t ibang pambansang minorya. Dumating ang mga bakwit na Moro mula sa Marawi. Sa pangatlong taon, naglakbay tungong Maynila ang mga Lumad na biktima ng militarisasyon at panggugulo sa mga paaralang Lumad, pambobomba sa komunidad, at pananalasa ng mapanirang mina. Sumama rin ang mga Tumandok na ambang mapalayas ng proyektong dam sa Iloilo. Ang mga Mangyan, Dumagat, Aeta at Agta mula sa Timog Katagalugan at Gitnang Luzon na nakakaranas ng pandarahas dahil sa mga pribadong proyektong pangkaunlarang sasaklaw sa mga lupang ninuno nila. Nakianib din sa Lakbayan ang mga katutubong mamamayan ng Cordillera.

Narito ang mga pambansang minorya upang iparating sa Metro Manila, ang sentro ng pampulitikang kapangyarihan ng Pilipinas, ang kalagayan ng mga katutubo sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Ayon sa Sandugo, ang pambansang alyansa ng Moro at katutubo, ang tumitinding mga pasistang atake ng gobyernong Duterte ay pinangangatawanan sa sumusunod:

  1. Martial Law sa Mindanao at All-Out War ng “Oplan Kapayapaan” – Ang pamomomba ng Armed Forces of the Philippines sa lungsod ng Marawi ay nagdulot ng pagbakwit ng daan-daan libong mamamayan at pagkamatay ng maraming mamamayan sa evacuation centers, habang dinadahas at pinapatay ang mga pambansang minorya sa ilalim ng All-Out War laban sa New People’s Army.
  2. Pandarambong sa mga teritoryo at lupang ninuno – Hindi nawawala ang banta ng pagpapalayas sa mga pambansang minorya sa kanilang lupang ninuno, pabor sa mga mining contracts, energy projects, at mga plantasyon.
  3. Panghihimasok ng US – Dinidireksyunan ng US ang gyera sa Marawi sa tabing ng gyera kontra-terorismo sa pamamagitan ng pagsuporta sa deklarasyon ng Martial Law ni Duterte, pagbigay-ayuda sa combat operations ng mga Pilipinong pulis at sundalo, pag-udyok sa drone airstrikes sa Marawi, at iba pa.
  4. Pangangailangang ituloy ang Peace Talks – Mahalaga para sa pambansang minorya ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines at Government of the Republic of the Philippines dahil matutugunan nito ang karapatan ng mga katutubo sa pagpapasya sa sarili, at iba pang batayang mga karapatan tulad ng lupa at trabaho.

Kasalukuyang nagkakampo ang mga delegado ng Lakbayan sa University of the Philippines Diliman Stud Farm at mananatili doon hanggang Setyembre 21.

 

InterServer Web Hosting and VPS

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY